11/036 G.J. van der Kooi - zienswijze ontwerpbestemmingsplan Lage Heide, wonen