11/035 H. Looren de Jong - zienswijze ontwerpbestemmingsplan Lage Heide, wonen