11/034 R. van Asselt en S. van Asselt - zienswijze ontwerpbestemmingsplan lage Heide, wonen