11/032 E.A.M.H. Kornuijt - zienswijze ontwerpbestemmingsplan Lage Heide, wonen