11/030 Waterschap De Dommel - zienswijze ontwerpbestemmingsplan Lage Heide, wonen