11/022 Pieter Oostveen - zienswijze Structuurvisie deel A