11/006 De heer en mevrouw Nieuwenhuis - zienswijze tegen ontwerpbeschikking ten aanzien van revisievergunning Inbev Nederland N.V., Dommelsche Bierbrouwerij