10/557 Fam. J. Kanters - zienswijze ontwerp exploitatieplan Kerkakkerstraat