10/556 Ravensburgh Vastgoedontwikkeling - zienswijze ontwerp exploitatieplan Kerkakkerstraat