10/542 Omwonenden van Haagstraat/Willibrorduslaan / Bouwplan hoek Willibrorduslaan en Haagstraat