10/491 J.A.C. van Veldhoven / zienswijze tegen ontwerp bestemmingsplan Kerkakkerstraat