10/486 DAS Rechtsbijstand / zienswijze tegen ontwerp bestemmingsplan Waalreseweg Rede / dhr. Th.P.M. Smits