10/485 DAS Rechtsbijstand / Zienswijze tegen ontwerp bestemmingsplan Waalreseweg Rede / mw. Jenneskens