10/484 DAS Rechtsbijstand / zienswijze tegen ontwerp bestemmingsplan Waalreseweg Rede / B. van Gurp