10/482 J.P.C. Driesen / Zienswijze tegen ontwerp bestemmingsplan Kerkakkerstraat