10/481 ARAG Nederland / zienswijze tegen ontwerp bestemmingsplan Kerkakkerstraat / dhr. P. Bosmans