10/389 DAS Nederlandse Rechtsbijstand namens dhr. Wijers en dhr. Den Hartog