10/367 Martin Koenen adviesbureau betreffende beroep tegen heroverwegingsbesluit b&w n.a.v. bezwaar tegen verleende bouwvergunnning Willibrorduslaan-Haagstr