10/363 Martin Koenen adviesbureau betreffende zienswijze voornemen opleggen dwangsom Luikerweg 1