10/350 DAS Rechtsbijstand (namens de heren Paiano, Verberne en Steinvoorte) betreffende zienswijze ontwerpbestemmingsplan Eindhovenseweg 98