10/346 Achmea Rechtsbijstand (namens dhr. W.W.C. Verhagen) betreffende zienswijze ontwerpbestemmingsplan Eindhovenseweg 98