Horecastappenplan 2013

Voor een positieve uitstraling van de horeca is het belangrijk dat overlast en hinder zoveel mogelijk worden voorkomen. Controle en handhaving van wet- en regelgeving is hiervoor noodzakelijk. Voor de meest voorkomende en ernstige overtredingen is in het Horecastappenplan een handhavingscenario beschreven. Dit betekent dat is aangegeven wie, wanneer, wat doet. Door het volgen van de aangegeven stappen worden handhavingstappen beter op elkaar afgestemd. De handleiding bevordert de praktische oriëntatie en de snelheid waarmee functionarissen kunnen optreden. Daarnaast biedt het Horecastappenplan voor ondernemers en derden meer inzicht in het bestuurs- en strafrechtelijke optreden.

Het Horecastappenplan is door de beleidsregel Opiumwet 13b (Damoclesbeleid) op één punt gewijzigd: een horecapand waarin verdovende middelen worden aangetroffen wordt vanaf 1 januari 2012 direct gesloten (in plaats van het opleggen van een dwangsom).

Beleidsregel Opiumwet

De gemeente wordt steeds vaker geconfronteerd met illegale verkooppunten van verdovende middelen en het exploiteren van hennepkwekerijen, zowel in woningen als bedrijven. Naast het feit dat deze activiteiten strafbaar zijn, levert dit ook extra risico's, zoals ernstig (brand)gevaar, op voor de woonomgeving. Daarom wordt een beleid gekozen, waarbij de overtreding onmiddellijk wordt beëindigd. Een feitelijke sluiting wordt gezien als het meest geëigende middel om de doelstellingen (beëindiging illegaliteit en brandgevaar) te bereiken.

In het beleid is opgenomen wanneer bij welke omstandigheden wordt opgetreden en met welke maatregelen. Gekozen is voor een getrapt optreden. Dat betekent o.a. dat bij een eerste constatering de sluiting van kortere duur zal zijn, dan bij een tweede en volgende overtreding.

De beleidsregel vloeit voort uit de Nota Veiligheid 2011-2014, waarin de aanpak van drugshandel en hennepkwekerijen een hoge prioriteit heeft.

Onder het kopje 'vergunningen, toezicht en handhaving' bij nota's en notities op de website vindt u:

  • het horecastappenplan
  • het wijzigingsbesluit van het horecastappenplan
  • beleidsregel opiumwet, artikel 13b.