Gemeentelijk handhavingsbeleid

Het gemeentelijk handhavingsbeleid is geïntegreerd in het Omgevingsbeleidsplan.

Omgevingsbeleidsplan 2015- 2018

Dit beleidsplan is een wettelijke plicht en beschrijft de keuzes die gemaakt worden in vergunningverlening, toezicht & handhaving van het omgevingsrecht. Op basis van vooraf ingeschatte risico's worden prioriteiten gesteld in de uitvoering, die jaarlijks opgenomen worden in het uitvoeringsprogramma. Activiteiten die een laag risico vormen worden niet meer uit eigen beweging gecontroleerd, tenzij die activiteiten tot klachten leiden of wanneer de gemeente schriftelijk wordt verzocht handhavend op te treden.

Onder het kopje 'vergunningen, toezicht en handhaving' bij nota's en notities op de website vindt u het complete vastgestelde document met bijlagen.

Uitvoeringsprogramma 2016

Het Omgevingsbeleidsplan wordt jaarlijks uitgewerkt in een uitvoeringsprogramma. Dit programma beschrijft hoeveel en hoe zaken opgepakt kunnen worden met de aanwezige bezetting door het team Vergunningen, Toezicht en Handhaving, al dan niet in samenwerking met andere instanties. Het college heeft op 2 februari 2016 het 'Uitvoeringsprogramma 2016' vastgesteld.

Onder het kopje 'vergunningen, toezicht en handhaving' bij nota's en notities op de website vindt u het vastgestelde document.