Handhaving

Bij de gemeente Valkenswaard zorgt het team Vergunningen, Toezicht en Handhaving enerzijds voor vergunningverlening en anderzijds voor het toezicht daarop en de handhaving. Binnen het team is een duidelijke functionele scheiding gemaakt tussen de uitvoering van de vergunningverlening en toezicht en handhaving.

Gemeentelijk handhavingsbeleid

Een gemeente in Nederland heeft circa 280 taken waarop zij dient te handhaven, maar beschikt natuurlijk niet over onbeperkte financiële middelen om dat te doen. Het gemeentebestuur van Valkenswaard hecht grote waarde aan het op peil houden van de veiligheid en leefbaarheid. Er moeten dus keuzes gemaakt worden op het gebied van toezicht en handhaving. Op 24 februari 2015 heeft het college het Omgevingsbeleidsplan voor de periode 2015- 2018 vastgesteld, dat in samenwerking met de andere A2-gemeenten Heeze-Leende en Cranendonck is gemaakt.

Met vragen over toezicht en handhaving op het gebied van bouwen en ruimte kunt U mailen naar: TenH@valkenswaard.nl, of bellen naar het centrale nummer (040) 208 3444.

Met vragen over toezicht en handhaving op het gebied van milieu en APV kunt U mailen naar: milieu@valkenswaard.nl, of bellen naar het centrale nummer (040) 208 3444.

Horecastappenplan

Voor een positieve uitstraling van de horeca is het belangrijk dat overlast en hinder zoveel mogelijk worden voorkomen. Controle en handhaving van wet- en regelgeving is hiervoor noodzakelijk. Voor de meest voorkomende en ernstige overtredingen is in het Horecastappenplan een handhavingsscenario beschreven.