Feiten en cijfers 2015

De economische ontwikkeling is van groot belang voor de toekomst van Valkenswaard. Hieronder schetsen we een beeld van economisch Valkenswaard op basis van enkele feiten en cijfers. Bent u op zoek naar niet-economische cijfers van Valkenswaard (bijvoorbeeld over bevolkingsopbouw), deze vindt u op de webpagina demografische gegevens.

Werkgelegenheid

De omvang van de werkgelegenheid is in Valkenswaard vergelijkbaar met de grootte van de beroepsbevolking. De sector handel & horeca zorgt voor ongeveer 1/3 van de banen in Valkenswaard. Dit is een gevolg van het grote aanbod aan detailhandel en horeca waar Valkenswaard bekend om staat. Daarnaast zorgt vooral het bedrijfsleven dat op de diverse bedrijventerreinen is gevestigd voor de nodige werkgelegenheid. Zo zijn de bedrijven MCB en VDL de grootste werkgevers van Valkenswaard.

Werkloosheid

Het aantal (niet-werkende) werkzoekend in de gemeente Valkenswaard bedraagt 1.681 (augustus 2015). Dat is 10,5% van de beroepsbevolking en komt overeen met het gemiddelde voor de regio Zuidoost-Brabant. Ter vergelijking, de landelijke werkloosheid bedroeg in augustus 2015 10,2%. Bron: UWV

Gronduitgifte

De gemeente Valkenswaard heeft per oktober 2015 geen grond beschikbaar voor uitgifte op de bedrijventerreinen. Wel hanteert de gemeente een wachtlijst voor grond op bedrijventerreinen. Door inschrijving op deze wachtlijst kan zonder verdere verplichtingen belangstelling voor industriegrond kenbaar gemaakt worden. Mogelijk komt er op termijn in het kader van de herstructurering op bedrijventerrein Schaapsloop 1 nieuwe bedrijfsgrond beschikbaar. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de bedrijfscontactfunctionaris (040-208 3794).

Bedrijventerreinen

De gemeente Valkenswaard beschikt over diverse bedrijventerreinen. Hieronder vindt u een overzicht van de bedrijventerreinen met kaartmateriaal *:

  • bedrijvenpark Den Dries (2 hectare) - kaart
  • bedrijventerrein Dommelen (2,5 hectare) - kaart
  • bedrijventerrein Van Linschotenstraat (3,6 hectare) - kaart
  • bedrijventerrein Schaapsloop 1 (70 hectare) - kaart
  • bedrijventerrein Schaapsloop 2 (12 hectare) - kaart
  • bedrijvencentrum Delta (circa 60 kleinschalige bedrijven) - kaart

* De kaarten laten slechts de directe omgeving van de bedrijventerreinen zien. De complete kaarten van Valkenswaard en Dommelen zijn te groot om hier te tonen.