Economisch beleid

De beleidsmedewerker economische zaken van het Team Ruimtelijke Ontwikkeling & Economie (ROE) neemt het opstellen en de uitvoering van het gemeentelijk economisch beleid voor zijn rekening.

Daarbij kunt u denken aan beleid op het gebied van detailhandel, bedrijventerreinen (bijvoorbeeld de herstructurering van Schaapsloop 1) en de relatie met Brainport. Voor vragen over het economisch beleid van of economische ontwikkelingen binnen de gemeente Valkenswaard, kunt u terecht bij de beleidsmedewerker Economische Zaken, telefoonnummer (040) 208 3794, e-mailadres: rha@valkenswaard.nl.

Ga verder naar:

Uitnodiging sessies economisch beleid

De gemeente werkt aan een nieuw economisch beleid. Daar wil de gemeente de Valkenswaardse ondernemers graag bij betrekken. Samen met ondernemers wil de gemeente komen tot een beleid met een visie op de toekomst van de Valkenswaardse economie. Daar worden sessies voor georganiseerd. Meer informatie vindt u in de volgende uitnodiging: