Economisch beleid

De beleidsmedewerker economische zaken van het Team Ruimtelijke Ontwikkeling & Economie (ROE) neemt het opstellen en de uitvoering van het gemeentelijk economisch beleid voor zijn rekening.

Daarbij kunt u denken aan beleid op het gebied van detailhandel, bedrijventerreinen (bijvoorbeeld de herstructurering van Schaapsloop 1) en de relatie met Brainport. Voor vragen over het economisch beleid van of economische ontwikkelingen binnen de gemeente Valkenswaard, kunt u terecht bij de beleidsmedewerker Economische Zaken, telefoonnummer 040-208 3794, e-mailadres: rha@valkenswaard.nl.

Ga verder naar: