Aanspreekpunt voor bedrijfsleven

Binnen de gemeente Valkenswaard vormen de bedrijfscontactfunctionarissen (cluster Economische Zaken) het eerste aanspreekpunt voor het bedrijfsleven. Zij zijn er zowel voor nieuwe als gevestigde ondernemers.

Taken van de bedrijfscontactfunctionarissen

  • Vraagbaak en aanspreekpunt zijn voor ondernemers. Dit betekent bijvoorbeeld dat de bedrijfscontactfunctionaris algemeen op de hoogte is van gemeentelijk beleid, procedures, (wettelijke) regelingen, beschikbare kavels en andere instanties in de regio die ondernemers van dienst kunnen zijn. Bij specifieke vragen wordt doorverwezen naar de relevante vakafdeling.
  • Bevorderen communicatie en overleg tussen gemeente en plaatselijke ondernemers en ondernemersverenigingen.
  • Oplossingen zoeken voor problemen/belangen van ondernemers (o.a. bedrijfsuitbreidingen, vervangende bedrijfslocaties zoeken en wijziging van bestemmingsplannen).
  • Samen met het gemeentebestuur bedrijfsbezoeken brengen aan ondernemers.
  • Signalen vanuit het bedrijfsleven oppikken en uitzetten in gemeentelijke organisatie.

Contact

Industrie, bedrijven op bedrijventerreinen

Marco Faas
Telefoon: 040-2083509
E-mail: Marco.Faas@valkenswaard.nl

Horeca, toerisme & recreatie, detailhandel en evenementen

Joyce van Doremalen - Olde Agterhuis
Telefoon: 040-2083417
E-mail: Joyce.van.Doremalen-Olde.Agterhuis@valkenswaard.nl