Vergadering Commissievergadering 14-01-2010

Locatiegegevens vergadering
Plaats:Raadzaal
Tijd:20:00

AGENDAPUNTEN:

1 Vaststellen van de agenda

Bijgevoegde documenten

2 Vaststellen van het verslag van 3 december 2009

Bijgevoegde documenten

3 Bespreken van de geactualiseerde bouwgrondexploitatie Valkenswaard-Zuid

4 Bespreken van het bestemmingsplan "Rijtuigenmuseum Molenstraat"

Bijgevoegde documenten

5 Bespreken van het bestemmingsplan "Stokerwei 2"

6 Bespreken van het bestemmingsplan "Brakenstraat 38a-42a"

Bijgevoegde documenten

7 Bespreken van het voorstel Wet voorkeursrecht gemeenten Venbergseweg e.o.

8 Bespreken van het voorstel structuurvisie

9 Bespreken van het voorstel een voorbereidingskrediet beschikbaar te stellen voor het plangebied Dommelkwartier

10 Bespreken van het voorstel een voorbereidingskrediet beschikbaar te stellen voor het plangebied Kerkakkers

11 Bespreken van de reactie op het rapport van het SRE met betrekking tot het HOV netwerk (Hoogwaardig Openbaar Vervoer)

Bijgevoegde documenten

12 Rondvraag

Bijgevoegde documenten