Vergadering Commissievergadering 11-02-2010

Locatiegegevens vergadering
Plaats:Raadzaal
Tijd:20:00

AGENDAPUNTEN:

1 Vaststellen van de agenda

Bijgevoegde documenten

2 Vaststellen van het verslag van 14 januari

3 Bespreken van het sportbeleid, het accommodatiebeleid en de ruimtelijke visie voor sportpark Den Dries

4 Bespreken van het Wmo Meerjarenplan 2010-2013

5 Bespreken van het bestemmingsplan Buitengebied 1998, 2e partiƫle herziening

6 Bespreken van het voorstel een voorbereidingsbesluit te nemen en een verklaring van geen bezwaar aan te vragen bij Gedeputeerde Staten t.b.v. de realisatie van een tweetal rotondes aan de Europalaan

Bijgevoegde documenten

7 Bespreken van het voorstel het parkeerterrein van het sportpark Norbertusdreef te verharden

Bijgevoegde documenten

8 Rondvraag

Bijgevoegde documenten