Vergadering Commissievergadering 15-04-2010

Locatiegegevens vergadering
Plaats:Raadzaal
Tijd:20:00

AGENDAPUNTEN:

1 Vaststellen van de agenda

Bijgevoegde documenten

2 Vaststellen van het verslag van 11 februari 2010

Bijgevoegde documenten

3 Bespreken van de ontwerpstructuurvisie Valkenswaard Deel A, 2010 en de daarop ingediende inspraakreacties

4 Bespreken van het voorstel een voorbereidingskrediet beschikbaar te stellen voor het plangebied Kerkakkers

5 Bespreken van de Verordening Stimuleringssubsidie Maatschappelijke Participatie 2010

6 Bespreken van het voorstel een bedrag van € 46.000,- over te maken naar de Stichting Nikki's Friends en hiervoor te beschikken over de algemene reserve

7 CMD Verordening 2010-2011

Bijgevoegde documenten

8 Aanschaf nieuwe woonwagen

9 Rondvraag

Bijgevoegde documenten