Vergadering Commissievergadering 20-05-2010

Locatiegegevens vergadering
Plaats:Raadzaal
Tijd:20:00

AGENDAPUNTEN:

1 Vaststellen van de agenda

Bijgevoegde documenten

2 Vaststellen van het verslag van 15 april 2010

3 Bespreken van de programmabegroting 2011 van het SRE

Bijgevoegde documenten

4 Bespreken van de ontwerpbegroting 2011 van CURE

Bijgevoegde documenten

5 Bespreken van het voorstel verkeersmaatregelen Schaapsloop

Bijgevoegde documenten

6 Bespreken van de jaarrekening en het jaarverslag 2009 van de gemeente Valkenswaard

Bijgevoegde documenten

7 Rondvraag

Bijgevoegde documenten