Vergadering Commissievergadering 17-06-2010

Locatiegegevens vergadering
Plaats:Raadzaal
Tijd:20:00

AGENDAPUNTEN:

1 Vaststellen van de agenda

Bijgevoegde documenten

2 Vaststellen van het verslag van 20 mei 2010

3 Bespreken van het bestemmingsplan "Dommelen 2009"

4 Bespreken van het bestemmingsplan "Mgr. Kuijpersplein 18"

5 Bespreken van het voorstel om de externe klachtenbehandeling vooralsnog voort te zetten bij de Ombudscommissie Zuidoost-Brabant

6 Bespreken van het voorstel een krediet beschikbaar te stellen voor de nieuwbouw van een brede school de Vlaswiek

7 Bespreken van het voorstel systematiek bestemmingsplannen Valkenswaard

8 Bespreken van het voorstel met de Stichting Waarborgfonds Eigen Woningen de "achtervangovereenkomst gemeente 2011" aan te gaan

9 Bespreken van de verordening Wet Gemeentelijke Antidiscriminatievoorziening gemeente Valkenswaard 2010

10 Bespreken van de jaarrekening 2009 van de Gemeenschappelijke Regeling Werkvoorzieningsschap Regio Eindhoven

11 Bespreken van de concept-begroting 2011 van de GGD Brabant-Zuidoost

12 Bespreken van de ontwerpbegroting 2011 van CURE (onder voorbehoud)

13 Rondvraag

Bijgevoegde documenten