Vergadering Commissievergadering 17-01-2013

Locatiegegevens vergadering
Plaats:raadszaal
Tijd:20:00-22:30

AGENDAPUNTEN:

1 Vaststellen van de agenda

Bijgevoegde documenten

2 Vaststellen van het verslag van de commissievergadering d.d. 6 december 2012

3 Voorstel inzake het bestemmingsplan Dommelkwartier

4 Voorstel inzake het bestemmingsplan Braken-Bunders

5 Voorstel inzake het bestemmingsplan Wolberg

6 Voorstel inzake raadsopdracht Masterplan Centrum

7 Voorstel inzake de verordening afvoer hemelwater en grondwater

8 Voorstel inzake inrichten professionele beheerorganisatie ten behoeve van het gemeentelijk eigendom

9 Voorstel inzake kaders nieuwe tarievenbeleid en regels in gebruik geving sportaccommodaties

10 Voorstel inzake het controleplan en controleprotocol 2012

11 Voorstel inzake papierarm vergaderen

12 Rondvraag

Bijgevoegde documenten