Vergadering Commissievergadering 06-12-2012

Locatiegegevens vergadering
Plaats:raadszaal
Tijd:20:00-22:30

AGENDAPUNTEN:

1 Vaststellen van de agenda

Bijgevoegde documenten

2 Vaststellen van het verslag van de commissievergadering d.d. 15 november 2012

3 Voorstel inzake projectplan Mobiliteitsplan

4 Voorstel inzake het beheerbeleidsplan verkeersregelingen 2013-2022

5 Voorstel inzake liquidatieplan en opheffing gemeenschappelijke regeling Cure

6 Voorstel inzake aangaan gemeenschappelijke regeling Cure

7 Voorstel inzake bezuinigingsvoorstellen begroting 2013 VRBZO

8 Voorstel inzake de aangenomen motie betreffende wijziging kwijtscheldingsbeleid m.b.t. personen die een bedrijf of zelfstandig beroep uitoefenen

9 Rondvraag

Bijgevoegde documenten