Vergadering Commissievergadering 15-11-2012

Locatiegegevens vergadering
Plaats:raadszaal
Tijd:20:00-23:00

AGENDAPUNTEN:

1 Vaststellen van de agenda

Bijgevoegde documenten

2 Vaststellen van het verslag van de commissievergadering d.d. 11 oktober 2012

3 Voorstel inzake het bestemmingsplan Dommelkwartier

4 Voorstel inzake het bestemmingsplan Geenhovensedreef 20-22

5 Voorstel inzake de financiering herstructurering bedrijventerrein Schaapsloop 1

6 Voorstel inzake het beschikbaar stellen van krediet voor de aanschaf van een personeelmaterieelbus van de brandweer

7 Bespreken van de startnotitie Masterplan Centrum

8 Voorstel inzake Programmaplan N69

9 Rondvraag

Bijgevoegde documenten