Vergadering Commissievergadering 13-09-2010

Locatiegegevens vergadering
Plaats:Raadzaal
Tijd:20:00

AGENDAPUNTEN:

1 Vaststellen van de agenda

Bijgevoegde documenten

2 Vaststellen verslag 15 juli 2010

3 Bespreken van de Re-integratieverordening WWB, IOAW en IOAZ 2010 en de verordening werkleeraanbod Wet investeren in jongeren 2010

4 Bespreken van de Maatregelenverordeningen WWB, WIJ, IOAW en IOAZ 2010

5 Bespreken van de verordening Toeslagen en Verlagingen WWB en WIJ 2010

6 Bespreken van de beleidsnotitie "implementatie wet OKE gemeente Valkenswaard"

7 Bespreken van het voorstel een krediet beschikbaar te stellen voor de Lage Heideweg

Bijgevoegde documenten

8 Bespreken van de Telecommunicatieverordening Valkenswaard 2010

9 Bespreken van het bestemmingsplan Klinkerstraat

10 Bespreken van het voorstel van de ontwikkeling van het voormalig LTS terrein

11 Rondvraag

Bijgevoegde documenten