Vergadering Commissievergadering 12-04-2012

Locatiegegevens vergadering
Plaats:raadszaal
Tijd:20:00-22:00

AGENDAPUNTEN:

1 Vaststellen van de agenda

Bijgevoegde documenten

2 Vaststellen van het verslag van de commissievergadering d.d. 15 maart 2012

3 Voorstel inzake instemming met het Gebiedsakkoord N69

4 Voorstel inzake vaststellen van de Verordening regelende de financiële verhoudingen tussen het Centrum voor Muziek en Dans en zijn leerlingen

5 Voorstel inzake wijzigen van de Bouwverordening Valkenswaard 2010 naar aanleiding van het invoeren van het Bouwbesluit 2012

6 Rondvraag