Vergadering Commissievergadering 16-02-2012

Locatiegegevens vergadering
Plaats:raadszaal
Tijd:20:00-00:22

AGENDAPUNTEN:

1 Vaststellen van de agenda

Bijgevoegde documenten

2 Vaststellen van de verslagen van 12 en 19 januari 2012

3 Bespreken van het rapport

4 Bespreken van het bestemmingsplan

5 Bespreken van het bestemmingsplan

6 Bespreken van de structuurvisie Valkenswaard Deel A

7 Bespreken van het voorstel om een Meerderjarige aanvullende uitkering (MAU) voor de jaren 2012 tmm 2014 aan te vragen

8 Rondvraag

Bijgevoegde documenten