Vergadering Commissievergadering 12-01-2012

Locatiegegevens vergadering
Plaats:raadszaal
Tijd:20:00

AGENDAPUNTEN:

1 Vaststellen van de agenda

Bijgevoegde documenten

2 Vaststellen van de verslagen van 1 en 8 december 2011

3 Bespreken van de Nota Grondbeleid 2011

4 Bespreken van het Milieubeleidsplan

5 Bespreken van het Kwaliteitsplan Onderhoud Openbare Ruimte 2012-2016

6 Bespreken van het voorstel openbare verlichting

7 Bespreken van de verordening naamgeving en nummering (adressen) gemeente Valkenswaard

8 Bespreken van de Verordening ruimte- en inrichtingseisen peuterspeelzalen 2012 en volgende met bijbehorende toelichting

9 Bespreken van de raadsopdracht Evenementenbeleid

10 Bespreken van de raadsopdracht Cultuurbeleid

11 Bespreken van de controleverordening 2012 gemeente Valkenswaard en het Programma van Eisen " accountancydiensten"

12 Rondvraag

Bijgevoegde documenten