Vergadering Commissievergadering 19-01-2012

Locatiegegevens vergadering
Plaats:raadszaal
Tijd:21:30

AGENDAPUNTEN:

1 Bespreken van de startnotitie Woonvisie gemeente Valkenswaard