Vergadering Commissievergadering 10-11-2011

Locatiegegevens vergadering
Plaats:raadszaal
Tijd:20:00

AGENDAPUNTEN:

1 Vaststellen van de agenda

Bijgevoegde documenten

2 Bespreken van de kaders betreffende het cultuurbeleid

3 Bespreken van de kaders betreffende het evenementenbeleid

4 Rondvraag