Vergadering Commissievergadering 07-11-2011

Locatiegegevens vergadering
Plaats:raadszaal
Tijd:20:00

AGENDAPUNTEN:

1 Vaststellen van de agenda

Bijgevoegde documenten

2 Vaststellen van het verslag van 6 oktober 2011

3 Bespreken van het bestemmingsplan Nieuwe Waalreseweg - Hazelaar

4 Bespreken van de beleidsvisie Sport en Bewegen in Valkenswaard

5 Bespreken van het Verslavingspreventiebeleid 2011 en verder

6 Rondvraag

Bijgevoegde documenten