Vergadering Commissievergadering 06-10-2011

Locatiegegevens vergadering
Plaats:raadszaal
Tijd:20:00

AGENDAPUNTEN:

1 Vaststellen van de agenda

2 Vaststellen van het verslag van 12 september 2011

Bijgevoegde documenten

3 Bespreken van het Kwaliteitsplan Onderhoud Openbare Ruimte 2012-2016

4 Bespreken van het Milieubeleidsplan 2011-2013

5 Bespreken van de ontwerpbegroting CURE 2012

6 Bespreken van de Verordening Leerlingenvervoer 2011 met bijbehorende toelichting

7 Bespreken van de Klachtenregeling gemeente Valkenswaard 2011

8 Rondvraag