Vergadering Commissievergadering 09-05-2011

Locatiegegevens vergadering
Plaats:raadszaal
Tijd:20:00

AGENDAPUNTEN:

1 Vaststellen van de agenda

Bijgevoegde documenten

2 Bespreken van het voorstel een krediet beschikbaar te stellen ten behoeve van de aankoop van de Milieustraat aan De Vest 15

3 Bespreken van de SRE Programmabegroting en de Regionale Agenda 2011-2014

4 Bespreken van het voorstel om over te gaan tot een gezamenlijke aanbieding (A2 verband) van de accountantscontrole

5 Rondvraag

Bijgevoegde documenten