Vergadering Commissievergadering 11-04-2011

Locatiegegevens vergadering
Plaats:raadszaal
Tijd:20:00

AGENDAPUNTEN:

1 Vaststellen van de agenda

Bijgevoegde documenten

2 Vaststellen van het verslag van 14 maart 2011

3 Bespreken van de Beheersverordening gemeentelijke begraafplaatsen en daarmee samenhangende voorstellen

4 Bespreken van het voorstel een krediet beschikbaar te stellen voor de verplaatsing van de bewaakte fietsenstalling

5 Bespreken van de Verordening regelende de financiƫle verhoudingen tussen het Centrum voor Muziek en Dans en zijn leerlingen voor het cursusjaar 2011-2012

6 Rondvraag

Bijgevoegde documenten