Vergadering Commissievergadering 07-02-2011

Locatiegegevens vergadering
Plaats:raadszaal
Tijd:20:00

AGENDAPUNTEN:

001 Vaststellen van de agenda

002 Vaststellen van het verslag van 10 januari 2011

Bijgevoegde documenten

003 Bespreken van het bestemmingsplan Rarallelweg Oost 21-23

004 Rondvraag