Vergadering Commissievergadering 11-10-2010

Locatiegegevens vergadering
Plaats:Raadzaal
Tijd:20:00

AGENDAPUNTEN:

1 Vaststellen van de agenda

Bijgevoegde documenten

2 Vaststellen van het verslag van 13 september 2010

3 Bespreken van de Monumentenverordening gemeente Valkenswaard 2010

4 Bespreken van de Brandbeveiligingsverordening gemeente Valkenswaard 2010

5 Bespreken van het bestemmingsplan "Klappermanstraat 26"

6 Bespreken van het voorstel de wachtlijst bouwgrond vrije sector woningbouw met onmiddellijke ingang te bevriezen en na de eerstvolgende grote uitgifte van kavels (Lage Heide) de wachtlijst op te heffen onder terugbetaling van het inschrijfgeld

7 Bespreken van de begrotingswijzigingen van het 2e kwartaal 2010

Bijgevoegde documenten

8 Bespreken van het voorstel een werkgeverscommissie in te stellen

9 Rondvraag

Bijgevoegde documenten