Vergadering Commissievergadering 10-01-2011

Locatiegegevens vergadering
Plaats:Raadszaal
Tijd:20:00

AGENDAPUNTEN:

1 Vaststellen van de agenda

Bijgevoegde documenten

2 Vaststellen van het verslag van 6 december 2010

3 Bespreken van de Winkeltijdenverordening gemeente Valkenswaard 2011

4 Bespreken van het bestemmingsplan Waalreseweg Rede

5 Bespreken van de beeldkwaliteitsplannen voor het projectgebied "Lage Heide"

6 Bespreken van het bestemmingsplan Luikerweg 110

7 Bespreken van het voorstel het instellingsbesluit van de Dorpsraad Borkel en schaft te wijzigen

8 Rondvraag

Bijgevoegde documenten