Vergadering Commissievergadering 08-11-2010

Locatiegegevens vergadering
Plaats:raadszaal
Tijd:20:00

AGENDAPUNTEN:

1 Vaststellen van de agenda

Bijgevoegde documenten

2 Vaststellen van het verslag van 11 oktober 2010

3 Bespreken van het Strategisch plan Ergon 2011-2014

4 Bespreken van de ontwerpbegroting CURE 2011

5 Bespreken van de gewijzigde Gemeenschappelijke Regeling Veiligheidsregio Brabant-Zuidoost

6 Bespreken van het bestemmingsplan "Klinkerstraat"

7 Bespreken van het voorstel een krediet beschikbaar te stellen voor aankopen van eigendommen van derden gelegen in het plangebied behorende bij het bestemmingsplan Lage Heide wonen

8 Bespreken van het voorstel een woonwagen t.b.v. de standplaats Molensteen 18a aan te schaffen

9 Bespreken van het voorstel een krediet beschikbaar te stellen voor de aankoop van een perceel cultuurgrond aan de Dommelseweg

10 Rondvraag

Bijgevoegde documenten