Vergadering Commissievergadering 06-12-2010

Locatiegegevens vergadering
Plaats:raadszaal
Tijd:20:00

AGENDAPUNTEN:

1 Vaststellen van de agenda

Bijgevoegde documenten

2 Vaststellen van het verslag van 8 november 2010

3 Bespreken van de gewijzigde bouwverordening en de Algemene plaatselijke verordening

4 Bespreken van de geactualiseerde bouwgrondexploitaties 2010

5 Bespreken van de begrotingswijzigingen van het 3e kwartaal 2010

6 Bespreken van de Verordening tot eerste wijziging van de Verordening op de heffing en de invordering van onroerende-zaakbelastingen 2010

7 Bespreken van de Verordening tot eerste wijziging van de Verordening op de heffing en de invordering van een rioolheffing 2010

8 Bespreken van de Verordening tot eerste wijziging van de Verordening op de heffing en invordering van parkeerbelastingen 2010

9 Rondvraag

Bijgevoegde documenten